הצלבת מאיצי גז

• הצלבת מאיצים נועדה לאפשר לנהגים בעלי מוגבלות לנהיגה ברגל שמאל ואשר רגלם
הימנית מושטת קדימה, לנהוג באופן עצמאי ובטוח.
• הצלבת מאיצים מבוססת על פירוק דוושת המאיץ המקורית והעברתה אל משמאל לדוושת
הבלם.
• התקנת הצלבת מאיצים אפשרית ברכבים בהם דוושת המאיץ מופעלת אלקטרונית, למען
נהגים ללא מגבלה, מותקנת מערכת האצה לרגל ימין.
• בשעת נהיגה ברגל שמאל, מאוחסנת המערכת כלפי מעלה.
• בשעת שימוש במאיץ ברגל ימין, המערכת יורדת מאחסנתה ועימה מחסום המכסה את
דוושת המאיץ השמאלית, לצורך מניעת שימוש מוטעה בדוושה.

המאיץ מאושר על ידי מכון התקנים ובפיקוח משרד התחבורה.