אנשים נמוכי קומה נתקלים בבעיה שאינם מגיעים עם הרגליים אל הדוושות.

במקרים אלה מבצעים הגבהה של דוושת הגז ושל דוושת הבלם, שהן למעשה תוספת הארכה של הדוושות לכיוון הנהג.

הגבהת הדוושות מתבצעת בהתאמה אישית לנכה.

אנו מתקינים דוושות מוגבהות מתפרקות, כדי לאפשר לנהג רגיל לנהוג בנוחות.