מאיץ לרגל שמאל נועד לאפשר נהיגה למוגבלים ברגלם הימנית לנהוג באופן עצמאי.

מנגנון זה מבוסס על גז מכני ומופעל ברגל שמאל.

מאיץ הגז לרגל שמאל הינו נייד, הרכבתו ופירוקו פשוטים ומהירים,ואפשר להתקינו בכל סוגי הרכב.

הוא מתאים לשוכרים רכב בחו"ל ואינו כרוך בשכירת שירותיו של מתקין מורשה.

* ללא תקינות וללא רישוי.
יש לבדוק חוקיות השימוש בארץ היעד.